Pękaloplastyka

Pękalo-Paweł Pękalski.Urodzony i wychowany w Warszawie.Od 20 lat na Warmii w podolsztyńskiej wiosce.Członek-założyciel stowarzyszenia "Ręką Dzieło".Pośród innych zajęć eksperymentuje w swoim Garażyku tworząc prace z metali i kamieni znalezionych w okolicy.Zapraszamy!